Borysławice Kościelne (pow. kolski)

Parafia katolicka
chrzty: 1808-1809, 1811-1884, 1905-1917
małżeństwa: 1808-1809, 1811-1884, 1905-1917
zgony: 1808-1809, 1811-1884, 1905-1917
inne: 1801-1826, 1875-1876

Razem wpisów: 14550

Indeksujący:
- Rafał Kędziora

- Eugeniusz Wartecki