Modrze (pow. poznański)

Parafia katolicka
chrzty: 1728-1730, 1739-1783, 1795-1874
małżeństwa: 1795-1874
zgony: 1795-1874
inne: 1844-1845

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1884
małżeństwa: 1874-1884
zgony: 1874-1884

Razem wpisów: 19863

Indeksujący:
- Liliana Molenda

- Olgierd Sibila

- Agnieszka Matusiewicz-Koza

- Beata Bełza

- Bożenna Kuliberda

- Maria Niemczyk

- Janina Walczak