Cienin Kościelny (pow. słupecki)

Parafia katolicka
chrzty: 1808-1827, 1829-1865
małżeństwa: 1808-1827, 1829-1865
zgony: 1808-1827, 1829-1865
zapowiedzi: 1808-1814, 1816-1822, 1824-1825

Razem wpisów: 4768

Indeksujący:
- Henryk Krzyżan

- Marcin Siemiątkowski