Głuchów (pow. turecki)

Parafia katolicka
chrzty: 1809-1810, 1864-1867
małżeństwa: 1864-1867
zgony: 1808-1809, 1864-1867
inne: 1809

Razem wpisów: 225

Indeksujący:
- Sławomir But

- Mirosław Mikołajczyk