Dobrzyca (pow. pleszewski)

Parafia ewangelicka
chrzty: 1815-1816, 1818-1825, 1828, 1846, 1867, 1869-1871
małżeństwa: 1815-1816, 1818-1824, 1828, 1866-1871
zgony: 1815-1816, 1818-1824, 1828, 1866-1871
inne: 1818, 1820, 1828

Parafia katolicka
chrzty: 1603-1609, 1611-1901
małżeństwa: 1673-1717, 1721-1726, 1729-1822, 1824-1874
zgony: 1815-1816, 1819-1822, 1824-1874
inne: 1867-1869, 1874
zapowiedzi: 1815-1816


inne: 1816

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1905, 1908-1910
małżeństwa: 1874-1892, 1896
zgony: 1874-1892, 1899, 1902-1903
inne: 1905, 1931

Razem wpisów: 33136

Indeksujący:
- Irena Szablewska

- Wojciech Lis

- Wojciech Derwich

- Danuta Wojcięgowska

- Mariola Bała

- Bożenna Kuliberda

- Zygmunt Jasiński

- Natalia Maćkowiak-Janowska

- Silke Wolter

- Chrystian Orpel

- Maciej Pluciński

- Wojciech S.