Dalewo (pow. śremski)

Catholic parish
baptisms: 1808, 1810-1811, 1813-1814, 1820-1863, 1866-1874, 1953
marriages: 1808, 1810-1811, 1813-1814, 1820-1863, 1866-1874
deaths: 1810-1811, 1813-1814, 1820-1863, 1866-1874
other: 1808, 1821
announcements: 1810-1811, 1813

Registry Office
births: 1874-1884, 1904-1917
marriages: 1874-1884, 1904-1914, 1920-1935
deaths: 1874-1884, 1904-1905, 1920-1935

Total entries: 8033

Indexing:
- Radosław Prałat

- Janina Walczak

- Magdalena Betlej

- Paweł Hałuszczak

- Zbigniew Częstochowski

- Małgorzata Ławniczak

- Eugeniusz Forma

- Bartek Małecki

- Tomasz Jankowski

- Basia Rajkowska

- Krystian Kaczyński