Dobra (pow. turecki)

Catholic parish
baptisms: 1818-1857, 1859-1873, 1885
marriages: 1818-1857, 1859-1873, 1885
deaths: 1818-1857, 1859-1873, 1885

Registry Office
births: 1874-1884, 1886-1898, 1908-1909
marriages: 1874-1884, 1886-1898, 1908-1909
deaths: 1874-1884, 1886-1898, 1908-1909
other: 1837

Total entries: 20148

Indexing:
- Bożena Wawrzków

- Iwona Olszewska

- Dariusz Stolarski

- urszula jarczewska