Poznań - Jeżyce (pow. Poznań)

Registry Office
births: 1890-1896
marriages: 1898-1900
deaths: 1890-1900

Total entries: 9569

Indexing:
- Łukasz Urbaniak

- Paweł Wietrzykowski

- Marek Moder