Poznań - Jeżyce (pow. Poznań)

Registry Office
births: 1890-1895
marriages: 1899
deaths: 1890-1891, 1899

Total entries: 5786

Indexing:
- Łukasz Urbaniak

- Paweł Wietrzykowski