Poznań - Główna (pow. Poznań)

Registry Office
births: 1904-1906, 1914
marriages: 1904-1914
deaths: 1904-1914

Total entries: 3390

Indexing:
- Basia Rajkowska