Poznań - Główna (pow. Poznań)

Registry Office
births: 1904-1910, 1913-1914
marriages: 1904-1914
deaths: 1904-1914

Total entries: 4814

Indexing:
- Basia Rajkowska