Poznań - Główna (pow. Poznań)

Registry Office
marriages: 1904-1914
deaths: 1904-1908, 1913-1914

Total entries: 1499

Indexing:
- Basia Rajkowska