Jankowice (pow. poznański)


other: 1874

Registry Office
births: 1874-1917
marriages: 1874-1900, 1902-1905, 1920-1924
deaths: 1874-1922

Total entries: 10062

Indexing:
- Marek Moder

- Maria Sadowska

- Michalina Wojciechowska

- Łukasz Urbaniak

- Basia Rajkowska