Kuźnica Zbąska (pow. grodziski)

Registry Office
births: 1874-1894, 1897, 1899-1908
marriages: 1874-1908
deaths: 1874-1891, 1893-1894, 1898-1908

Total entries: 3831

Indexing:
- Silke Wolter

- Rafał Jankowiak

- Basia Rajkowska

- Janina Walczak