Jerzykowo (pow. poznański)

Registry Office
births: 1874-1917
marriages: 1874-1927
deaths: 1874-1928
other: 1891, 1896, 1900, 1904-1905

Total entries: 12695

Indexing:
- Basia Rajkowska

- Marcin Urbaniak

- Wojciech Lis

- Ryszard Lachera

- Bożenna Kuliberda

- Bożena Wawrzków

- Grazyna Markovska