Długa Goślina (pow. obornicki)

Registry Office
births: 1874-1884, 1906-1917
marriages: 1874-1884, 1906-1935
deaths: 1874-1884, 1906-1935

Total entries: 7255

Indexing:
- Bożenna Kuliberda

- Maria Sadowska

- Jerzy Kołpowski

- Łukasz Urbaniak

- Basia Rajkowska

- Jakub Strugarek

- Barbara Jura

- Patrycja Bielińska

- Liliana Molenda