Dubin (pow. rawicki)

Catholic parish
baptisms: 1828, 1835-1874
marriages: 1828, 1835-1874
deaths: 1828, 1835-1874
other: 1837, 1839, 1866-1867, 1870, 1873


other: 1874

Registry Office
births: 1874-1875, 1890-1914
marriages: 1874-1875, 1907-1912
deaths: 1874, 1906-1914

Total entries: 15460

Indexing:
- Małgorzata Domagalska

- Ewa Granieczny

- Piotr Kujawa

- Michał Augustyniak

- Paweł Wietrzykowski