Rozdrażew (pow. krotoszyński)

Registry Office
births: 1874-1892, 1899
marriages: 1874-1892, 1895, 1898-1902, 1905-1912
deaths: 1874-1892

Total entries: 5875

Indexing:
- Marcin Wachowicz

- Katarzyna Rogalewicz

- Regina Głowińska