Ostrzeszów (pow. ostrzeszowski)

Catholic parish
deaths:

Registry Office
births: 1874-1887, 1894-1897, 1899-1900, 1902-1909
marriages: 1878, 1887, 1900, 1902-1910, 1914-1915, 1917-1919
deaths: 1887, 1904
other: 1902-1905

Total entries: 18246

Indexing:
- Stefan Wolff

- Jacek Cyba

- Wojciech Szukalski

- Bartosz Nagły

- Anna Basińska

- Joanna Nagły