Morawin (pow. ostrzeszowski)

Registry Office
births: 1874-1878, 1889-1890, 1897-1907
marriages: 1874-1878
deaths: 1874-1878

Total entries: 1434

Indexing:
- Piotr Smiatacz

- Stefan Mozdzanowski