Janków Zaleśny (pow. ostrowski)

Protestant parish
baptisms: 1866, 1869-1871
marriages: 1869
deaths: 1869

Catholic parish
baptisms: 1809-1874
marriages: 1809-1874
deaths: 1808-1874

Total entries: 20065

Indexing:
- Anna Burdziąg

- Katarzyna Rogalewicz

- Mariola Bała

- Sebastian Gąsiorek

- Anna Panek

- Dawid Bartkowiak