Września (pow. wrzesiński)

Registry Office
births: 1874-1914
marriages: 1874-1913
deaths: 1874-1885, 1906-1913
other: 1874, 1879, 1883, 1885, 1904-1905, 1907-1911, 1913

Total entries: 24733

Indexing:
- Bożena Wawrzków