Popówko (pow. obornicki)

Registry Office
births: 1878-1899, 1910-1911
marriages: 1878-1914
deaths: 1878-1892

Total entries: 6692

Indexing:
- Bożena Wawrzków

- Magdalena Jankowiak-Florek

- Małgorzata Ławniczak