Dalewo (pow. śremski)

Parafia katolicka
chrzty: 1808, 1810-1811, 1813-1814, 1820-1863, 1866-1874, 1953
małżeństwa: 1808, 1810-1811, 1813-1814, 1820-1863, 1866-1874
zgony: 1810-1811, 1813-1814, 1820-1863, 1866-1874
inne: 1808, 1821
zapowiedzi: 1810-1811, 1813

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1884, 1904-1909, 1915-1917
małżeństwa: 1874-1884, 1904-1908, 1920, 1925, 1932-1935
zgony: 1874-1884, 1920-1921, 1923-1935

Razem wpisów: 7050

Indeksujący:
- Radosław Prałat

- Janina Walczak

- Magdalena Betlej

- Paweł Hałuszczak

- Zbigniew Częstochowski

- Eugeniusz Forma

- Bartek Małecki

- Tomasz Jankowski

- Krystian Kaczyński