Ostrzeszów (pow. ostrzeszowski)

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1878, 1880-1881, 1887, 1894-1896, 1904
małżeństwa: 1878, 1887, 1900, 1902-1910, 1914-1915, 1917-1919
zgony: 1887, 1904
inne: 1902-1905

Razem wpisów: 10096

Indeksujący:
- Jacek Cyba

- Stefan Wolff

- Wojciech Szukalski

- Bartosz Nagły

- Anna Basińska

- Joanna Nagły