Morawin (pow. ostrzeszowski)

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1907, 1910-1915
małżeństwa: 1874-1889, 1920-1935
zgony: 1874-1888, 1925-1935
inne: 1888, 1911-1912, 1914-1915, 1925-1926

Razem wpisów: 4527

Indeksujący:
- Piotr Smiatacz

- Stefan Mozdzanowski