Baranów (pow. kępiński)

Parafia katolicka
chrzty: 1906

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1907, 1909, 1911-1919
małżeństwa: 1875-1907, 1909, 1911-1916, 1918
zgony: 1874-1907, 1909, 1911-1919
inne: 1874

Razem wpisów: 17672

Indeksujący:
- Marian Hełka

- Piotr Trzybiński

- Alicja Bodylska

- Günter Cichosz