Język:

Profil użytkownika

Użytkownik: Piotr Trzybiński
Data rejestracji: 2013-03-09 15:01:47

Zindeksowane jednostki:
Sygnatura Archiwum Zespół Seria Jednostka Dodano
AAP/PM 319/-/01Archiwum Archidiecezjalne w PoznaniuAkta metrykalne - Wilkowo Polskie--2015-06-18
53/3363/-/16Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzycko Małe [pow. leszczyński]Duplicat der Gebornen, Getrauten u. Gestorbenen2015-03-30
53/3363/-/15Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzycko Małe [pow. leszczyński]Duplicat der Gebornen, Getrauten u. Gestorbenen2015-03-30
53/3363/-/14Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzycko Małe [pow. leszczyński]Duplicat der Gebornen, Getrauten u. Gestorbenen2015-03-06
53/3339/4.1/116Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)Akta małżeństwLiber copulatorum2014-10-31
53/3339/1.1/115Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)Akta urodzeńLiber baptisatorum2014-10-25
53/3339/5.1/114Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)[ZOSIA] Brakująca seriaLiber mortuorum2014-10-25
53/3339/4.1/113Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)Akta małżeństwLiber copulatorum2014-10-25
53/3339/1.1/112Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)Akta urodzeńLiber baptisatorum2014-10-25
53/3530/1/90Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-10-25
53/3530/1/87Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-10-25
53/3530/1/84Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-10-25
53/3530/4/85Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat małżeństwa2014-10-25
53/3530/1/81Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/4/82Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat małżeństwa2014-10-25
53/3530/1/78Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/4/79Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyLista zaślubionych2014-10-25
53/3530/1/75Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/5/74Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyLista zmarłych2014-10-25
53/3530/4/76Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyLista ślubów2014-10-25
53/3530/1/72Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/4/73Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyLista ślubów2014-10-25
53/3530/5/71Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyLista zmarłych2014-10-25
53/3530/4/70Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyLista ślubów2014-10-25
53/3530/1/69Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/1/66Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista chrztów2014-10-25
53/3530/5/68Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyLista zmarłych2014-10-25
53/3530/4/67Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyLista ślubów2014-10-25
53/3530/5/65Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyLista zmarłych2014-10-25
53/3530/4/64Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyLista ślubów2014-10-25
53/3530/1/63Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/1/60Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista chrztów2014-10-25
53/3530/5/62Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyLista zmarłych2014-10-25
53/3530/5/56Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyLista zmarłych2014-10-25
53/3530/1/54Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaLista urodzonych2014-10-25
53/3530/5/53Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-10-25
53/3530/1/51Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-10-25
53/3530/5/50Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-10-25
53/3530/1/48Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-10-25
AAP/PM 319/-/03Archiwum Archidiecezjalne w PoznaniuAkta metrykalne - Wilkowo Polskie--2014-10-09
53/3530/5/47Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-09-07
53/3530/1/45Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-09-07
53/3530/5/44Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-09-07
53/3530/1/42Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-09-07
53/3530/4/43Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat zaślubionych2014-09-07
53/3530/6/41Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/40Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/39Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/38Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/37Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/36Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/35Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/34Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/33Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-09-07
53/3530/6/32Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-08-14
53/3530/6/31Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-08-14
53/3530/6/30Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat chrztów, ślubów i zmarłych2014-08-12
53/3530/6/29Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat chrztów, ślubów i zmarłych2014-08-12
53/3530/6/27Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-08-11
53/3530/6/28Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-08-11
53/3530/6/26Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat chrztów, ślubów i zmarłych2014-08-11
53/3530/6/25Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat chrztów, ślubów i zmarłych2014-08-11
53/3530/6/24Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat chrztów, ślubów i zmarłych2014-08-11
53/3530/6/23Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat chrztów, ślubów i zmarłych2014-08-11
53/3530/5/22Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat mortuorum2014-08-11
53/3530/1/20Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat baptisatorum2014-08-11
53/3530/4/21Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat copulatorum2014-08-11
53/3530/5/19Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-08-11
53/3530/4/18Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat ślubów2014-08-11
53/3530/5/16Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-08-11
53/3530/1/17Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat chrztów2014-08-11
53/3530/1/14Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat chrztów2014-08-11
53/3530/4/15Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat ślubów2014-08-11
53/3530/6/13Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/6/12Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/6/11Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/6/10Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/6/6Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/1/7Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat baptisatorum2014-08-11
53/3530/4/8Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat copulatorum2014-08-11
53/3530/5/9Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat mortuorum2014-08-11
53/3530/6/5Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/6/4Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3530/5/3Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)ZgonyDuplikat zmarłych2014-08-11
53/3530/1/1Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)UrodzeniaDuplikat urodzonych2014-08-11
53/3530/4/2Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyDuplikat zaślubionych2014-08-11
53/3532/5/17Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)ZgonyKsięga zgonu2014-08-11
53/3532/1/16Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)UrodzeniaKsięga urodzeń2014-08-11
53/3532/1/1Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)UrodzeniaLiber baptisatorum2014-08-11
53/3532/6/6Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3532/6/5Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3532/6/4Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3532/6/2Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3532/6/3Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych2014-08-11
53/3549/6/24Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLista urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-07-28
53/1921/3/106Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/103Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/100Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/65Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/97Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/62Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/59Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/56Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-18
53/1921/3/53Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-17
53/1921/3/50Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-17
53/1921/3/47Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-17
53/1921/3/41Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/38Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/44Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/35Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/32Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/29Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/23Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/26Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/20Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/17Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/14Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/11Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/8Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/1921/3/5Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta małżeństwKsięga małżeństw2014-07-09
53/3549/1/46Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-07-09
53/3549/1/45Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-07-09
53/3549/1/44Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-05-19
53/3549/1/43Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-22
53/3549/1/42Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-22
53/3549/1/41Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-22
53/3549/1/40Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-17
53/3549/1/39Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-11
53/3549/1/38Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-09
53/3549/1/37Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-04-04
53/3549/6/36Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-04-02
53/3549/6/35Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-04-02
53/3549/6/34Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-04-02
53/3549/6/33Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-04-02
53/3549/6/32Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-04-02
53/3549/1/31Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-28
53/3549/1/30Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-28
53/3549/1/29Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-27
53/3549/1/28Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-26
53/3549/1/27Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-26
53/3549/1/26Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-25
53/3549/1/25Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-21
53/3549/6/23Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLista urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-21
53/3549/6/22Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLista urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-20
53/3549/6/21Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLista urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-19
53/3549/6/20Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLista urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-18
11/654/1/1Archiwum Państwowe w KaliszuUrząd Stanu Cywilnego BaranówAkta urodzeń[Księga urodzeń]2014-03-17
53/3549/6/19Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLista urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/18Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneLiber copulatorum, mortuorum2014-03-17
53/3549/1/17Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-17
53/3549/1/15Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-17
53/3549/1/16Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaLiber baptisatorum, copulatorum, mortuorum2014-03-17
53/3549/6/14Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/13Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/12Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/11Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/10Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/9Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/8Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/5Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/4Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-17
53/3549/6/3Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-10
53/3549/4/2Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwodyAkta zapowiedzi2014-03-10
53/3549/1/1Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)UrodzeniaAkta urodzonych2014-03-10
53/3549/6/7Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych2014-03-10
53/3549/6/6Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)Księgi łączneDuplikat urodzonych, zaślubionych2014-03-10
53/3339/1.1/109Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)Akta urodzeńDuplikat baptisatorum2014-03-03
53/3339/4.1/110Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)Akta małżeństwLiber copulatorum2014-03-03
53/3339/5.1/111Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)[ZOSIA] Brakująca seriaLiber mortuorum2014-02-19
53/3253/5/47Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Buk (pow. nowotomyski)Akta zgonówLiber mortuorum2014-01-27
53/3349/6.1/108Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Konarzewo (pow. poznański)Urodzenia, małżeństwa, zgonyKsięga urodzeń, małżeństw i zmarłych2014-01-15
53/3333/1.1/44Archiwum Państwowe w PoznaniuAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kaźmierz (pow. szamotulski)Akta urodzeńLiber baptisatorum2014-01-11
53/1921/1/49Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2014-01-11
53/1921/1/52Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2014-01-11
53/1921/1/46Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2014-01-07
53/1921/1/43Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2014-01-07
53/1921/1/40Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2013-11-30
53/1921/1/37Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2013-10-21
53/1921/1/34Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)Akta urodzeńKsięga urodzeń2013-10-21
53/1891/4/75Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/72Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/69Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/66Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/63Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/60Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/57Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/51Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/54Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/48Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-25
53/1891/4/45Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-12
53/1891/4/39Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-11
53/1891/4/42Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-11
53/1891/4/36Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta zgonówKsięga zgonów2013-09-11
53/1891/3/14Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego Maniewo (pow. obornicki)Akta małżeństwKsięga małżeństw2013-09-06
53/1889/1/37Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ŁopiennoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-05-29
34/408/1.1/82Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/79Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/76Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/73Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/70Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/67Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/64Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/61Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/58Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/54Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/51Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/48Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-29
34/408/1.1/43Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/40Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/37Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/10Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/7Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/34Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/31Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/28Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/22Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/25Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/19Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/16Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/13Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-22
34/408/1.1/4Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-15
34/408/1.1/1Archiwum Państwowe w LesznieUrząd Stanu Cywilnego BorzęciczkiPierwopisy[Księga urodzeń]2013-05-15
53/1864/1/151Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego KamieniecAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-22
53/1864/1/10Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego KamieniecAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-22
53/1864/1/1Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego KamieniecAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-22
53/1891/1/203Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńGeburts-Neben-Register2013-03-14
53/1891/1/184Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńGeburts-Haupt-Register2013-03-14
53/1891/1/197Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeń[Rejestr główny urodzeń]2013-03-14
53/1891/1/196Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeń[Rejestr główny urodzeń]2013-03-14
53/1891/1/178Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńGeburts-Haupt-Register2013-03-14
53/1891/1/166Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńGeburts-Haupt-Register2013-03-14
53/1891/1/121Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńGeburts-Haupt-Register2013-03-14
53/1891/1/13Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/76Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/73Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/70Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/67Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/64Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/61Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/58Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/55Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/52Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/49Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/46Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/43Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/40Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/37Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14
53/1891/1/34Archiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Stanu Cywilnego ManiewoAkta urodzeńKsięga urodzeń2013-03-14