Owińska (pow. poznański)

Parafia katolicka
chrzty: 1818-1829, 1832-1864
małżeństwa: 1818-1829, 1832-1834
zgony: 1817-1829, 1832-1834
inne: 1823-1829, 1832, 1837, 1840, 1848, 1859, 1863-1864

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1911
małżeństwa: 1874-1911
zgony: 1874-1911

Razem wpisów: 13161

Indeksujący:
- Aldona Matela

- Wojciech Niedzielski

- Jakub Strugarek

- Sławomir But

- Maria Sadowska

- Piotr Trzybiński

- Basia Rajkowska