Język:

ASIA


Czytnik dokumentów i narzędzie do indeksacji materiałów udostępnionych w ramach projektu szukajwarchiwach.pl

ASIA


Główne cechy programu:
Skróty klawiaturowe:

Link do programu ASIA.