Język:

O projekcie


Projekt BaSIA czyli 'Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej' powstał z myślą o szerokim gronie genealogów oraz badaczy historii Wielkopolski XVIII-XX wieku (choć zawiera też starsze informacje). Poprzez przyjazny interfejs, udostępnia on użytkownikom bazę danych zawierającą indeksy sporządzone przez wolontariuszy, pochodzące z materiałów przechowywanych między innymi w archiwach państwowych i kościelnych. Odnaleźć w nim można nazwiska poszukiwanych osób, odnośniki do skanów, akt metrykalnych oraz inne informacje, pozwalające zidentyfikować rodziny, miejsca i podstawowe fakty z ich historii. Baza tworzona jest za pomocą aplikacji ASIA ('Automatyczny System Indeksacji Archiwalnej), która przede wszystkim pozwala w przyjazny sposób indeksować akta archiwalna, a jednocześnie pełni rolę pośrednika w procesie indeksacji i udostępniania jej wyników on-line.

Zgromadzony w bazie materiał, tworzony jest przez wolontariuszy, którzy bezpłatnie dokonują transkrypcji dokumentów archiwalnych, a uzyskany materiał udostępniają ogółowi społeczności internetowej. Jakkolwiek wszelkie prace odbywają się bezpłatnie, tak samo jak bezpłatne jest korzystanie z wyszukiwarki, to przedsięwzięcie takie pociąga za sobą koszty. Doceniamy każdą pomoc w rozwoju i utrzymaniu projektu, zarówno ofiarowanej pracy, jak i wsparcia finansowego, które pozwoli projektowi istnieć w sieci teraz i w przyszłości.

Jeśli zechcesz przyłączyć się do projektu indeksacji, skontaktuj się z administratorem, do którego kontakt dostępny jest na stronie www.basia.famula.pl/kontakt

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wspierają projekt i umożliwiają jego rozwój. Listę uczestników projektu zobaczyć można na stronie www.basia.famula.pl/zawartosc.

Wersje językowe strony:
- francuski - Barbara Jura
- niemiecki - Magdalena Betlej
- angielski - Łukasz Bielecki, Piotr Skałecki